Menu Zavřeno

Licence hřebce

Postup licentace hřebce u WPCS:


Hřebec jako plemeník:

 • Hřebec vhodný k licentaci musí být řádně registrován u WPCS a musí mít v passportu správně označeného majitele viz. návod zde. V případě hřebce v pronájmu musí být sepsána nájemní smlouva a odeslána na WPCS (pokud není, licentaci řeší majitel).
 • Hřebec vhodný k licentaci musí být zdravý a nesmí vykazovat žádné dědičné vady a choroby. Měl by také být korektního exteriéru a dobrý v typu. Vždy dobře zvažte, zda zrovna váš hřebec je opravdu kvalitní a přínosný pro další chov.
 • Hřebec musí být v roce licentace pro the Welsh Stud Book minimálně dvouletý.
 • Licence hřebce pro Welsh stud book je doživotní, žádné obnovující poplatky se neplatí. Pouze dokupujete připouštěcí lístky pokud vám dojdou.

Postup vlastní licentace:

 1. Uvědomte si, že proces licentace v GB trvá vždy dlouho, začněte tedy včas.
 2. Nechte svému hřebci stanovit DNA v akreditované laboratoři. Při objednávce zdůrazněte, že výsledek chcete v angličtině. Tímto krokem ušetříte, protože DNA hřebce musí být v české databázi a kdyby jste ho dělali přes britskou laboratoř, za prvé zaplatíte víc a za druhé musíte potom řešit evidenci vzorku v ČR.
 3. Stahnete si veterinární formulář V.C.1 zde. Formulář vyplňte. Uveďte jméno veterináře, který vám hřebce prohlédne a potom bude odpovědný za to zda je hřebec schopný licentace.
 4. Vyplněný formulář V.C.1 zašlete spolu s poplatkem 188£ (234£ nečlen) a spolu s potrvzení o DNA hřebce na adresu WPCS.
 5. Po nějaké době (někdy i pár týdnů) vám přijde veterinární formulář V.C.2. To je ten důležitý!
 6. Pozvěte si veterináře a nechte ho zkontrolovat hřebce důkladně. Opravdu by si měl dát záležet, protože kdyby se případně v budoucnu přišlo na nějaké vady hřebce (třeba na výstavě, nebo u dalšího majitele či pronajímatele), odpovědný bude hlavně on.
 7. Vyplňený a veterinářem potvrzený formulář V.C.2 pošlete spolu s passportem hřebce na adresu WPCS.
 8. Během cca 2-4 týdnů by vám měl dorazit passport zpět s potvrzenou licencí hřebce
 9. Pokud budete chtít připouštět i klisny jiných majitelů, musíte si zažádat o připouštěcí lístky
  posíláte – žádost v angličtině s uvedením jména hřebce a čísla licence + poplatek 10.50£ (15.50£ nečlen).
  Pokud si jste jistí že hřebec odpovídá a bude schválen, je možné tuto žádost a poplatek poslat už najednou s formulářem V.C.2 pro ušetření času.

Nezapoměňte, že podle českých zákonů musíte hřebce vždy registrovat v Ústředním registru plemeníků ČR! Britská licence toto neřeší, chovatel si registraci v ÚRP musí zajistit sám. Bez registrace v ÚRP ČR je použití hřebce považováno za černou plemenitbu a je trestáno vysokou pokutou! MAJITELI KLISNY JSTE POVINNI VYSTAVIT OBA PŘIPOUŠTECÍ LÍSTKY, JAK BRITSKÝ, TAK ČESKÝ!