Menu Zavřeno

O plemeni Welsh

Standard welsh pony a cob

*Sekce A – VELŠSKÝ HORSKÝ PONY (THE WELSH MOUNTAIN PONY);
s maximální KVH 121,9 cm (12 hands)

welsh mountain pony Tvrdý, odvážný s výraznými pony rysy. Všechny barvy mimo strakáče.
Hlava – Malá, suchá, dobře nasazená a zužující se k nozdrám.
Oči – Velké, smělé a výrazné.
Uši – Dobře nasazené, malé a bystře reagující, posazené vzhůru, úměrně blízko u sebe.
Nozdry – Výrazné a otevřené.
Čelisti a hrdlo – Suché a jemně řezané, s velkým prostorem v čelisti.
Krk – Dlouhý, dobře nesený a u klisen štíhlejší, ale u dospělých hřebců s mohutným hřebenem.
Plece – Dlouhé a dozadu šikmé. Kohoutek jemný, ne příliš ostrý. Lopatka musí být taková, aby přední noha nestála příliš pod tělem.
Přední nohy – Směřující kolmo k zemi, v loktech volné. Dlouhé a silné předloktí, dobře vyvinutý karpální kloub, krátká plochá holeň, spěnky úměrné, kopyto dobře tvarované a tvrdé, chodidlo kulaté.
Hřbet a bedra – Osvalená, silná a dobře vázaná.
Hrudník – Hluboký. Žebra – Dobře klenutá.
Záď – Dlouhá a kulatá. Ocas dobře nasazený a živě nesený.
Zadní nohy – Hlezenní klouby musí být velké, ploché a suché, se zřetelnými patními hrboly, nesmějí být stočené ani dovnitř ani ven. Zadní nohy dobře zaúhlené. Patní hrbol nesmí přesahovat přes spojnici od sedacího hrbolu k ostruze. Spěnky úměrné. Kopyta dobře tvarovaná, tvrdá.
Pohyb – Energický, volný a vycházející rovně z plece, vepředu dlouhý. Hlezenní klouby se dobře ohýbají a zadní nohy dopadají rovně a výrazně pod tělo.

*Sekce B – VELŠSKÝ PONY (THE WELSH PONY);
s maximální KVH 137,2 cm (13 hands 2 inches)

welsh pony Popis pony sekce A platí i pro pony sekce B, ale pony sekce B musí být především popisován jako jezdecký pony, kvalitní, s jezdeckým pohybem, přiměřenou kostrou a hmotou, tvrdý a pevně stavěný s pony výrazem.

*Sekce C – VELŠSKÝ PONY V TYPU KOB (WELSH PONY OF COB TYPE);
s maximální KVH 137,2 cm (13 hands 2 inches)
a
*Sekce D – VELŠSKÝ KOB (WELSH COB);
KVH nad 137 cm neomezená

welsh pony v typu koba Silný, tvrdý, aktivní, s pony výrazem a s co největší hmotou. Všechny barvy kromě strakáče.
Hlava – Ušlechtilá. Hrubá hlava a klabonos jsou nežádoucí.
Oči – Výrazné a smělé, posazené široce od sebe
Uši – Jemné a dobře posazené.
Krk – Dlouhý a dobře nesený. U klisen štíhlejší, ale u dospělých hřebců s mohutným hřebenem.
Plece – Silné, ale dobře zešikmené.
Přední nohy – Směřují kolmo k zemi a v loktech volné. Dlouhá a silná předloktí. Dobře vyvinuté karpální klouby a velmi silné holeně. Spěnky úměrné. Kopyto dobře tvarované, tvrdé. V přirozeném stavu může být přiměřené množství jemných rousů.
Střední část těla – Hřbet a bedra osvalená, silná a dobře vázaná. Hluboký a klenutý hrudník.
Záď – Dlouhá a silná. Ocas je dobře nasazený.
welsh kob Zadní nohy – Silná a osvalená stehna. Hlezenní klouby jsou velké, ploché a suché, se zřetelnými patními hrboly, nesmějí být stočené ani dovnitř ani ven. Zadní nohy jsou dobře zaúhlené, patní hrbol nesmí přesahovat přes spojnici od sedacího hrbolu k ostruze. Spěnky úměrné. Kopyta dobře tvarovaná, tvrdá.
Pohyb – Volný, korektní a monumentální. V klusu se musí karpální kloub výrazně ohýbat a celá přední noha se musí natáhnout rovně z plece a co nejvíce dopředu. Hlezenní klouby se ohýbají pod tělo a zadní nohy dopadají rovně a výrazně.

Dodatečné registry

*VELŠSKÝ POLOKREVNÍK (WELSH PART-BRED);
KVH neomezená

Velšský polokrevník (welsh part-bred) je kůň, který má ve svém rodokmenu nejméně 12,5 procent registrované velšské krve, počítáno jak ze strany matky tak otce, nebo kumulativně od obou. Povolené jsou všechny barvy, včetně strakáčů.

*Sekce E – VALAŠI; KVH neomezená

Do tohoto registru se zapisují vykastrovaní hřebci zapsaní v kterékoliv sekci a vykastrovaní hřebečci, kteří ještě nebyli zapsáni, ale splňují podmínky pro zařazení do některé ze sekcí.

*Sekce X; KVH neomezená

Nově schválený dodatkový registr, kam se budou zapisovat jedinci, kteří jsou sice čistokrevní, ale nesplňují podmínky zápisu do plemenné knihy. Jsou to především koně kteří mají nepovolené zbarvení a potomci čistokrevných, ale u WPCS nelicentovaných hřebců. Sjezd vedení WPCS se dále usnesl, že účast těchto jedinců na oficiálních výstavách čistokrevných velšů a dražbách společnosti je nežádoucí.

Poznámky

*Povolené křížení sekcí – produkty

 • A x A = A
 • A x B = B
 • A x C = C
 • A x D = C
 • B x B = B
 • B x C = C
 • B x D = C nebo D
 • C x C = C
 • C x D = C nebo D
 • D x D = D

*Převody mezi jednotlivými sekcemi

V níže uvedených případech lze již registrovaného ponyho převést z jedné sekce do jiné. WPCS však tyto případy může penalizovat a udělit majiteli pokutu.

 • A » B – pokud pony sekce A přesáhne KVH 121,9 cm
 • C » D – pokud pony sekce C přesáhne KVH 137,2 cm
 • D » C – pokud kob sekce D starší sedmi let nedosáhl KVH 137,2 cm

z materiálů WPCS přeložila ing.Lenka Dušková